Home > Дарители

Нашите дарители:

Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Microsoft – България

Американска търговска камара в България

Ubisoft Sofia

екипът на Ubisoft Sofia

Wrong Generation Crew

Ozone.bg

Иво Божков

Варсения Стоянова

Димитър Топалов

Велислава Параскевова

 

Благодарим Ви!

 

Можете да направите дарение чрез един от следните методи:

Банков превод

Титуляр на сметка: Фондация „АСИСТ – помагащи технологии”
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
IBAN: BG44 BPBI 7940 1079 5024 01
BIC: BPBIBGSF
Валута: BGN

PayPal

 

Благодарим Ви за подкрепата!