Home > Събития > Семинар във Велико Търново – 11 юни 2015

На 11 юни 2015 г. фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ представи възможностите за контрол с поглед в ПУ „Теодосий Търновски“, град Велико Търново. На семинара бяха представени възможностите, които предоставят устройствата за контрол с поглед. Бяха направени демонстрации на софтуер за подпомагане на комуникацията.  Присъстваха заинтересовани специалисто от ПУ „Теодосий Търновски“, както и от Ресурсен център – Велико Търново.

Този пост е наличен също в English.