Home > Новини > Демонстрация в 6-то помощно училище, София

На 20 март 2017 направихме демонстрация на възможностите на помагащите технологии за контрол с поглед в 6-то помощно училище, София.

 

Този пост е наличен също в English.