Home > Награди > Награда от НАСО

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ получи награда за „Развитие и утвърждаване на технологичните иновации в социалните услуги“ от Национален алианс за социална отговорност (НАСО).

Наградата беше връчена по време на Годишната конференция на НАСО през 2017 г.

Благодарим за подкрепата и доверието на НАСО и на всички наши партньори и приятели!