Home > AAC2018 > Първа международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

Първа международна конференция
„Допълваща и алтернативна комуникация“,
12-14 ноември 2018 г., гр. София

https://aac2018.assistfoundation.eu

 

Първата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ бе организирана и проведена от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ от 12 до 14 ноември 2018 г.в парк-хотел Москва, София, със съдействието на МОН (Министерство на образованието и науката) и UNICEF – България. Конференцията беше организирана с финансовата подкрепа на Microsoft – България и със съдействието на Международното дружество за допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC).

Конференцията представи световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията.

Конференцията постигна своята цел, а именно – да запознае специалистите, работещи с хора с увреждания в България, с различни методи за допълваща и алтернативна комуникация. Бяха представени методи за работа и обучение на деца с увреждания.  Конференцията успя да събере специалисти, работещи с хора с увреждания, хора с увреждания и техните семейства, представители на институциите. 

Изключително важно беше участието и подкрепата за конференцията от страна на представители на МОН и UNICEF:

 • ДеницаСачева, заместник-министър на образованието и науката
 • Грета Ганчева,директор на дирекцияПриобщаващо образование, МОН
 • Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН
 • д-р Джейн Муита, представител на UNICEFв България.

Доклади за съвременни подходи,политики, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, бяха представени от:

 • проф. Стивън фон Течнер (Университет в Осло, Норвегия). Допълваща и алтернативна комуникация: Системи, целеви групи, основни понятия и проблеми.
 • д-р Кристине Стадсклайв (Болница на Университета в Осло, Норвегия). От технология към език: Как да помогнем на децата, използващи подпомогната комуникация, при развитието на езиковите им възможности.
 • Йонит Хагоел-Карниели (Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел).„Мълчанието НЕ винаги е злато“ – Повече от 20 години опит  в областта на допълващата и алтернативна комуникация в Национален център по ДАК, Израел.
 • Алдона Мисаковска-Адамчик(Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Полша). Ранна интервенция и допълваща и алтернативна комуникация.
 • Дороти Фрейзър (Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Шотландия). Модел на международно сътрудничество в областта на допълваща и алтернативна комуникация.
 • доц. д-р Морис Гринберг (Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България). Високотехнологични средства за ДАК – възможности и бариери.
 • д-р Евгения Христова (Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България).Контрол с поглед като средство за допълваща и алтернативна комуникация – опитът в България.
 • Звезделина Атанасова(Фондация „Карин дом“, България).Система за алтернативна и допълваща комуникация PECS.
 • Клара Попчевич (Университет в Загреб, Хърватия). ДАК като метод за ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието.
 • Грета Ганчева (Министерство на образованието и науката). Приобщаващото образование в България.
 • Калин Димчев (Microsoft – България). Microsoft: Създаване на по-приобщаващ свят.

Следните уъркшопове,които споделят опита в работата с деца и възрастни с увреждания, бяха включени в програмата на конференцията:

 • проф. Стивън фон Течнер (Университет в Осло, Норвегия).Развитиен подход за интервенция с допълваща и алтернативна комуникация.
 • д-р Кристине Стадсклайв (Болница на Университета в Осло, Норвегия). Връзките между оценка и интервенция при деца, които имат нужда от допълваща и алтернативна комуникация.
 • Алдона Мисаковска-Адамчик(Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Полша). Ранна интервенция и допълваща и алтернативна комуникация.
 • Дороти Фрейзър (Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Шотландия).Символизиране на средата. Подходът на интегрираното училище.

В организираната панелна дискусия, модерирана от доц. д-р Морис Гринберг, за политиките в България, свързани с допълващата и алтернативна комуникация, взеха участие:

 • Благовеста Борчева, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, МОН
 • Милен Наков, ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
 • Христо Христов, РЦПППО – област Търговище 

Важна част от конференцията беше споделянето на опита и добрите практики в България, представени от специалисти от:

 • Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
 • ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
 • РЦПППО – област Търговище
 • Фондация „Карин дом“, Варна
 • Дневен център за деца с увреждания, Свищов

 Една от отличителните черти на конференцията, в сравнение с други подобни конференции, беше споделеният личен опит от хора, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация. Това бяха Анжела Пенчева, Анна Кръстева и Сашо Илиев.

В изложбата на конференцията бяха представени продукти на Tobii Dynavox, Widgit, Pretorian Technologies, Inclusive Technologies и Orcam, които предизвикаха голям интерес сред участниците.

По време на цялата конференция беше осигурен синхронен превод от английски на български език и от български на английски език.

Участниците в конференцията бяханад 300, сред които представители на образователни институции (ЦСОП, РЦПППО, ОУ, СУ и детски градини), социални услуги (ДМУ, ДЦДУ, ДЦДМУ, КСУ, ЦСРИ и ЦНСТ), преподаватели и студенти, общини, областни администрации, НПО, специалисти с частна практика, семейства на хора с увреждания и хора с увреждания.

Беше проведената анкета за удовлетвореност от конференцията, която беше попълнена от 133 участници. На въпроса дали биха препоръчали конференцията на техни колеги, 99.2% отговорят „Да“ (0.8% се колебаят). На въпроса дали биха участвали в следващата конференция, 96.2% отговарят “Да”(3.8% се колебаят), като няма отрицателни отговори.

Над 50% от участниците дават отлична обща оценка на конференцията, като средната оценка за конференцията е отличен 4.65 (скалата е  от 1 = “незадоволително”до 5 = “отлично”).

За конференцията бяха създадени 2 сайта – на български и на английски език, на които са представени темите и лекторите(https://aac2018.assistfoundation.euи https://en.aac2018.assistfoundation.eu).

Конференцията беше отразена от националните телевизии –  Нова телевизия (3 репортажа), БНТ (за предаването „По света и у нас“), както и от други интернет медии с множество публикации и репортажи.  Българското национално радио беше медиен партньор на конференцията и тя беше отразена в 4 предавания.

Докладите от първия ден на конференцията бяха излъчвани на живо във facebookи всеки от тях беше гледан от около 600 души до момента. Докладите остават достъпни във facebook.

д-р Кристине СтадсклайвОт технология към език: Как да помогнем на децата, използващи подпомогната комуникация, при развитието на езиковите им възможности – от 1:03

Алдона Мисаковска-Адамчик – Ранна интервенция и допълваща и алтернативна комуникация.

 

За презентацията е нужен JavaScript.

Този пост е наличен също в English.