Home > Новини > Доклад „Ранна интервенция с използване на системи за контрол с поглед”

„Ранна интервенция с използване на системи за контрол с поглед” – доклад на Национална конференция „Дете, Семейство, Общност – от ранна интервенция към приобщаващо образование“, 17-18 декември 2018, Варна Карин Дом