Home > Новини > Приобщаващо образование и софтуер за деца със специални образователни потребности

Communicator 5 e софтуер, който представя огромни възможности за обучение и комуникация за деца и възрастни. Може да се използва както с тъч екрани, така и с устройство за контрол с поглед.

Повече за софтуера и за различните конфигурации, в които може да се използва, може да намерите на сайта на Интеракта ЕООД – тук.

Средствата за допълваща и алтернативна комуникация обикновено са лични средства – те са „гласът“ на деца, които не могат да говорят. Но те също така имат своето място и в детската градина или в училище. Както в процеса на оценка, така и в процеса на общуване. Те имат роля и при обучението на деца със специални образователни потребности. Това е отразено и в Наредбата за приобщаващото образование:

чл. 106 (4) Специализирана подкрепяща среда се осигурява чрез:
4. осигуряване при необходимост на устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически увреждания.

В Communicator 5 общуването може да се осъществява както чрез избиране на един символ или последователност от символи, така и чрез изписване на текст.

 

 

В Communicator 5 могат да се създават и обучителни занимания, с които децата да бъдат обучавани на основни понятия или категории.