Home > Нискотехнологични ДАК > Табла за комуникация > Основен речник: Табло за комуникация

Таблото за комуникация е предназначено да се използва след като се разпечата на картон или на хартия и се ламинира. Таблото използва системата със символи ARASAAC (http://arasaac.org).

Таблото за комуникация дава достъп до понятия от основния речник – понятия, които са приложими и могат да се използват в почти всички комуникационни ситуации:

  • харесва ми, не ми харесва
  • отново, стига
  • искам, не искам
  • да, не, не знам

Включени са и символите за посочване на хора:

  • аз, ти, той/тя

Също така са включени символи за основните нужди и желания

  • ям, пия, играя, спя, отивам, боли

Таблото се разпечатва двустранно. Също така е препоръчително да се ламинира, за да може да се използва по-дългои за да може да се използва в различни ситуации (напр. в банята). Може да се разпечата в размер, който е удобен за потребителя.

Таблото може да бъде свалено от тук: линк за сваляне

Автор на таблото със символи: фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, https://assistfoundation.eu

Автор на пиктограмите: Sergio Palao

Произход: ARASAAC (http://arasaac.org)

Лиценз: CC (BY-NC-SA)

Начин на използване

  • Директно посочване. Ако детето или възрастният може да посочва, поставете го на удобно за него място, така че да може да посочва с ръка.
  • Сканиране с помощта на партньор. Ако детето или възрастният не може да посочва, може да се използва сканиране с помощта на партньор. Комуникационният партньор трябва да установи начин, по който потребителят може да казва „да“ и „не“. Например, с палец нагоре да означава „да,“ а палец надолу – „не“. Друг вариант е потребителят да поглежда нагоре за „да“ и да поглежда надолу за „не“. Ако потребителят може да прави само един знак, тогава може да се използва само знак за „да“ – например да погледне нагоре за „да“. Тогава може да се използва сканирането с помощта на партньор: комуникационният партньор посочва даден ред и пита „На този ред ли е?“; когато се достигне желания ред, започва да посочва символите един по един. Като при всяко посочване следи за уговорения знак “да”.