Home > Нискотехнологични ДАК > Мини албуми за комуникация по теми > Мини албуми за комуникация по теми

Тематични албуми за допълваща и алтернативна комуникация за хора със затруднения във функционалната комуникация.

Могат да бъдат използвани и за учене на речник в различни образователни нива.

Албумите за комуникация са основни за допълващата и алтернативна комуникация, тъй като те събират на двете страни на един лист всички понятия, които са нужни за функционалното общуване в определена ситуация. Тези албуми за комуникация са много полезни не само за отделните потребители, но и за институции, фирми или организации, които искат да улеснят комуникационната достъпност до услугите и продуктите, които предлагат.

Мини албумите се разпечатват двустранно. Препоръчително е да се ламинират.

Автори: José Manuel Marcos и David Romero (EQUIPO ARASAAC)
Автор на пиктограмите: Sergio Palao
Произход: http://arasaac.org
Лиценз: CC (BY-NC-SA)
Превод: Евгения Христова, http://assistfoundation.eu

Мини албумите са на следните теми:

Всичи албуми могат да бъдат намерени и свалени тук в 2 варианта:

  • pdf формат, готов за разпечатване
  • docx формат, подходящ за редактиране и персонализиране

За презентацията е нужен JavaScript.