Home > Публикации > Книги > Книга: Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за ДАК с контрол с поглед: Методика и обучителна програма

Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма. Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.  ISBN 978-619-91980-0-1 (печатно издание).

Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма. Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.  ISBN 978-619-91980-1-8 (електронно издание).

Изданието е налично и в електронен формат и може да бъде получено безплатно след попълване на следната бланка за заявка.

 

За презентацията е нужен JavaScript.