Home > Нискотехнологични ДАК > Медицински нужди > Престой в болница – дете

Материали със символи, които подготвят детето за постъпване в болница.

Табла за комуникация – линк за сваляне

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка за еднодневна операция – линк за сваляне

 

 

 

 

 

 

 

 

Карти с основните понятия – линк за сваляне