Home > Нискотехнологични ДАК > Насилие > Преживяно насилие (албум) – албум с табла за комуникация