Home > Нискотехнологични ДАК > Насилие > Преживяно насилие (албум) – албум с табла за комуникация

Тук може да свалите табла за разпечатване, които могат да се използват за съобщаване за преживяно насилие.

Табла за разпечатване – Насилие – линк за сваляне