Home > Публикации > Archive for Доклади

Доклад: Компетентности и нагласи на специалистите от РЦПППО в областта на технологичните средства за ДАК

Гринберг, М. & Христова, Е. (2021a). Компетентности и нагласи на специалистите от РЦПППО в областта на технологичните средства за допълващата и алтернативна комуникация. Линк към доклада