Home > Нискотехнологични ДАК > Archive for Насилие

Преживяно насилие (1 страница) – табло за комуникация

Тук може да намерите табло за съобщаване за преживяно насилие. Това табло е форматирано така, че да е на 1 страница. Таблото може да бъде използвано за първоначален разговор, а след това трябва да се включват табла със символи,...