vhristova
Величка Христова
юрист, член на УС

Член на УС на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ”. Юрист. Завършила Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Практикуващ адвокат. Член на Софийска адвокатска колегия (САГ).