Home > Eкип > Консултанти > доц. д-р Мария Трифонова
доц. д-р Мария Трифонова
консултант детско развитие

доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова е психолог, ръководител на секция „ Психология на развитието и здравето“ в Института за изследване на населението и човека, БАН. Основните й изследователски интереси са в областта на личностно-емоционалното развитие в ранна детска възраст, оценка на психичното развитие на децата, на родителските практики за грижа и стимулиране на детското развитие и др. Под нейно ръководство са осъществени няколко проекта на УНИЦЕФ и МОН- „Стандарти за развитие и учене (от раждането до три години)“, „Създаване на скрининг тест за тригодишни деца“, „Проучване на нагласите на учителите от детските градини относно промените в предучилищно образование“, а понастоящем и проекта „Оценка на нагласите и практиките на учители към приобщаващото образование в детските градини и оценка ефекта от програми за създаване на среда, стимулираща развитието на деца със специални потребности“. Участвала е в национални представителни изследвания на родителските практики на отглеждане на децата от 0-5 години, в лонгитюдинално изследване на деца в периода 0-3 години и др. Автор е на редица статии в областта на ранното детство и е редактор и съставител на три колективни монографии, посветени на тази възраст.

Този пост е наличен също в English.