Home > Eкип > Експерти > Станислава Борисова
Станислава Борисова
експерт "Помагащи технологии за контрол с поглед"
  • експерт "Помагащи технологии за контрол с поглед"
  • Експерти

Психолог, завършила БП „Психология“, Нов български университет. Специалист по изследвания с проследяване на погледа, експерт помагащи технологии за контрол с поглед. Предтавител на Фондацията в град Бургас.

Този пост е наличен също в English.