Home > Събития > Обучения

Обучение за специалисти 10-11 декември 2018

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ съвместно с Министерството на образованието и науката, дирекция „Приобщаващо образование“ организира обучения на специалисти за работа със системи за контрол с поглед. Обученията са за специалисти от училища, в които по проект „Включващо обучение“ през 2015-2016...

Обучения в РЦПППО – Сливен

На 10 и 11 май 2018 ще проведем семинар и обучения в РЦПППО – Сливен. На 10 май ще представим семинар за въможностите на помагащите технологии за контрол с поглед. След което ще проведем обучения за специалистите в РЦПППО –...

Обучение в Карлово

На 16.03.2018 беше проведено обучение от екипа на фондация “АСИСТ –Помагащи технологии”в ЦОП – Карлово и ДЦДУ – Карлово за специалисти, работещи с деца със СОП. Специалистите се запознаха с начина на работа със система за контрол с поглед;...