Home > Събития > Конференции > Конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“
25 март, 2018
10:00

Между 23 и 25 март 2018 г. в Нов български университет, София, се проведе конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“.

Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ изнесоха пленарен доклад (доц. д-р Морис Гринберг) и проведоха уъркшоп за приложението на технологии за контрол с поглед (гл. ас. д-р Евгения Христова, Веселина Къдрева, Катерина Палякова, Нина Симеонова).

За презентацията е нужен JavaScript.

Този пост е наличен също в English.