Home > Събития > Конференция “Ранно детско развитие: наука и практика”
28 септември, 2016
16:00
Нов български университет, ул. Монтевидео 21, София

Веселина Къдрева – “Контрол с поглед – съвременни помагащи технологии за деца с тежки физически увреждания” – доклад на национална конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“ 28-29 септември, 2016 – организирана от Нов Български университет в партньорство с УНИЦЕФ.

Този пост е наличен също в English.