Home > Събития > Конференции > 5th Congress of Baltic States SLTs
26 април, 2018
9:00

5th Congress of Baltic States SLTs „Augmentative and Alternative Communication: More Than Words“

5-ти конгрес на логопедите от Балтийските страни „Допълваща и алтернативна комуникация: повече от думи…“

26 – 27 април 2018, Литва

За презентацията е нужен JavaScript.

Този пост е наличен също в English.