Home > Проекти > Подпомагане на включването на децата с увреждания и трудности в развитието чрез ДАК и ПТ

Проект „Подпомагане на включването на децата с увреждания и трудности в развитието чрез допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) и помагащи технологии (ПТ)“ – в партньорство и с финансовата подкрепа на  УНИЦЕФ – България. Осъществен в периода 2019 – 2022 г.

Резултати:

книга:

Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Помагащи технологии за допълваща и алтернативна комуникация: Видове и приложения. Линк за достъп

доклад от проучване:

Гринберг, М. & Христова, Е. (2021a). Компетентности и нагласи на специалистите от РЦПППО в областта на технологичните средства за допълващата и алтернативна комуникация. Линк към доклада

Обучения:

3 двудневни обучения за 6 РЦПППО в България (София-град, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Сливен, Търговище)