Начало > Проекти > Помагащи технологии за контрол с поглед…
logo AHU

 Проект „Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България“

Целта на проекта е хората с тежки физически увреждания (деца и възрастни), които вече използват системи за контрол на компютър с поглед, да повишат ефективността на използване им и по този начин да имат по-голяма възможност за развитие и себереализация.

Дейностите се осъществяват както в София, така и в други градове – Варна, Плевен, Търговище, Трявна, Харманли, Плевен, с. Атия, Бургаска област. В тези градове има хора с тежки физически увреждания, които вече имат достъп и използват системи за контрол на компютър с поглед в домашна среда или в социални услуги.

Бенефициенти по проекта са деца и възрастни с увреждания които използват технологии за контрол с поглед в ПУ „П. Р. Славейков“, Плевен; сдружение „Приятели на Карин дом“, Варна; ЦНСТДМУ – Атия. Бенефициенти са и хора, които използват тези помагащи технологии в домашна среда – собствени системи или такива, предоставени от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.

Срок на проекта: април 2017 – октомври 2017. В рамките на проекта ще бъдат осъществени около 200 консултации с бенефициенти.

Проектът е финансиран от Агенцията за хората с увреждания, договор № 10 – НПО/2017 г.

 

logo AHU