Начало > Eкип > Кристина Ненова
KristinaNenova
Кристина Ненова
доброволец
  • доброволец

Психолог и психотерапевт; магистър по когнитивна наука; експерт международни програми и проекти, експерт връзки с обществеността към Фондация „Асоциация Анимус”.