Home > Past Events

Този пост е наличен също в English.

AAC2023 – Пета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

AAC2023 ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ” 24 – 26 ноември 2023 г. ОНЛАЙН https://aac2023.assistfoundation.eu   Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията...

AAC2022 – Четвърта международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“ 11 – 13 ноември 2022 г. ОНЛАЙН https://aac2022.assistfoundation.eu/ За поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в...

13-та международна конференция ECER AAC 2021

13-та Източно- и централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация  – ECER AAC 2021 12-14 ноември 2021 г. ОНЛАЙН https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu Инициирана и организирана за първи път през 1997 г., конференцията има за цел да популяризира ДАК в страните...

Уебинар – представяне на проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед“.

На 31.08.2021 г. от 16:30 – 17:30 часа Ви каним на онлайн представяне на проект „Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед“, BG05M9OP001-2.009-0022-C01, финансиран по...

Трета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

За трета поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, множество увреждания, интелектуални затруднения, латерална амиотрофична...

Втора международна конференция AAC2019

Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ 4-6 ноември 2019 г. парк-хотел „Москва“, София Сайт на конференцията – https://aac2019.assistfoundation.eu За втора поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни...

15TH INTERNATIONAL CONFERENCE – AAATE

Между 27 и 30 август 2019 година  в Болоня, Италия, се проведе 15 Международна конференция Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE). По време на конференцията представихме 2 устни доклада: Barriers to Assistive Technology in Europe...

Обучение за специалисти 10-11 декември 2018

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ съвместно с Министерството на образованието и науката, дирекция „Приобщаващо образование“ организира обучения на специалисти за работа със системи за контрол с поглед. Обученията са за специалисти от училища, в които по проект „Включващо обучение“ през 2015-2016...

Първа международна конференция AAC 2018

Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии" организира Първата международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" - AAC2018. Конференцията представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията- ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална...

Обучения в РЦПППО – Сливен

На 10 и 11 май 2018 ще проведем семинар и обучения в РЦПППО – Сливен. На 10 май ще представим семинар за въможностите на помагащите технологии за контрол с поглед. След което ще проведем обучения за специалистите в РЦПППО –...