Home > Новини > Фондация „АСИСТ – помагащи технологии“

На 13 ноември 2014 г. фондация „АСИСТ – помагащи технологии“ е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под номер 20141113003.

Този пост е наличен също в English.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.