Home > Събития > Представяне на Работна среща по проект „Включващо обучение „, МОН

Фондация „АСИСТ – помагащи технологии“ представи възможностите за комуникация чрез поглед на работна среща на екипите по дейност 6 по проект „Включващо обучение “ – МОН, проведена на 19.01 и 20.01.2015 г. в х-л „Св.София“, гр.София.

Участниците в срещата имаха възможност да се запознаят с устройства и софтуер за комуникация чрез поглед.

Този пост е наличен също в English.