Home > Награди > Награда от МТСП

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ получи втора награда за Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги в инициативата на МТСП „Годишна национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика 2016“.

Благодарим на Министерството на труда и социалната политика за доверието и признанието!

За презентацията е нужен JavaScript.

Този пост е наличен също в English.