Home > Новини > Консултации в „Приятели на Карин дом“, Варна

На 5 юни 2017 експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ се срещнаха с екипа на сдружение  „Приятели на Карин дом“, гр. Варна в рамките на проект „Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България“ финансиран от Агенция за хората с увреждания.

Направихме консултации със 8 от бенефициентите по проекта (деца със СОП), с които се работи с помагащите технологии за контрол с поглед.

Проведено бе и обучение на специалистите от сдружение  „Приятели на Карин дом“ , работещи с бенефициентите по проекта, по отношение на възможностите на новите програми, предоставени от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ за работа по време на проекта – Look to Learn и Inclusice Eye Gaze Learning Curve.

Този пост е наличен също в English.