Home > Новини > Международна Логопедична конференция в Албена 2017

Доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова, представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ взеха участие в Международна Логопедична конференция в Албена 2017 (2 – 4 юни 2017 г.) с доклад на тема  „Помагащи технологии за контрол с поглед и приложението им при работа с деца със специални нужди“.

По време на конференцията бяхме организатори и на уъркшоп на тема: „Помагащите технологии за контрол с поглед в България: споделяне на опит и добри практики“, организатори ‐ Морис Гринберг, Евгения Христова (фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“), участници ‐ Десислава Павлова, Кристина Давчева, (ПУ „П. Р. Славейков“, Плевен) и Петя Вичева, Анета Морфова („Приятели на Карин дом“, Варна).

IMG_1348

 

Този пост е наличен също в English.