Home > Новини > Заключителна среща с екипа на ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен

На 23 октомври 2017 експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ се срещнаха с екипа на ПУ „П. Р. Славейков“, гр. Плевен в рамките заключителна среща по проект „Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България“ финансиран от Агенция за хората с увреждания.

Беше проследен напредъка на бенефициентите по проекта (деца със СОП), с които се работи с помагащите технологии за контрол с поглед.

Дискутирани бяха бъдещите планове за работа и продължаване на консултациите след приключването на проекта.

 

IMG_6918

 

 

Този пост е наличен също в English.