Home > Новини > Христова, Е. & Стоянова, Р. (2017). Нагласи спрямо хората с увреждания сред специалистите, работещи с тях.

Христова, Е. & Стоянова, Р. (2017). Нагласи спрямо хората с увреждания сред специалистите, работещи с тях. Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология. Продуцентски център ЛМ, София. ISBN: 978-954-91472, pp. 816-830.