Home > Новини > Конференция Приобщаващо образование 2017

Конференция Приобщаващо образование 2017 – Годишна конференция, организирана от Център за приобщаващо образование.

Бяха представени актуални теми, проблеми и добри практики в областта на приобщаващото образование в България.

Беше споделен опит за добри практики в различни общини в България. Беше споделен и опит от Канада.

Този пост е наличен също в English.