Home > Публикации > Христова, Е. & Гринберг, М. (2018). Помагащи технологии за контрол с поглед за деца с тежки физически увреждания

Христова, Е. & Гринберг, М. (2018). Помагащи технологии за контрол с поглед за деца с тежки физически увреждания. В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“, 23–25 март 2018 г., София, ISBN 978-619-233-146-7, стр. 119 – 138.