Home > Новини > Windows 10 и Eye Control

В резултат на сътрудничество с TobiiDynavox, Microsoft вече предлага Eye Control (beta). Всеки компютър с операционна система Windows 10 е готово да бъде използвано с устройство за проследяване на погледа от TobiiDynavox.

Microsoft добавя нов метод за разпознаване на входяща информация в Windows 10, наречен Microsoft Eye Control. Той, заедно с устройство за проследяване на погледа, позволява потребителите да движат курсора на мишката и да използват клавиатура чрез погледа си (в момента се поддържа само английска клавиатура). Всичко това без да е необходим допълнителен софтуеър.

За да започнете, се нуждаете от следните три неща:

  • Устройство за проследяване на погледа  – Tobii Eye Tracker 4C, Tobii Dynavox PCEye Mini или Tobii Dynavox PCEye Plus
  • Последната версия на Windows 10 на компютъра/таблета Ви (с направени последни ъпдейти)
  • Програмата Eye Control (beta) на Microsoft – включва се от Start – Settings – Ease of Access – Eye contorl (beta)

Контролиране на мишката – изберете мишката, насочете погледа спрямо мястото на екрана, където искате да се появи курсорът, внимателно го нагласете и изберете действието, което искате да извършите. Вижте как тук

Контролиране на клавиатурата – отворете клавиатурата; за да изберете от нея знаците/буквите които искате, трябва да фокусирате погледа си за определено време върху всеки/всяка от тях. Вижте как тук.

От текст към изговаряне– стартирайте опцията от текст към изговаряне (text-to-speech), изпишете с поглед думите, които желаете и програмата ще ги изговори. Вижте как тук

В момента се поддържа само английска клавиатура, при българската клавиатура липсват част от буквите.

Всичко за Eye Control може да прочетете и видите на официалната страница, поддържана от Microsoft – Първи стъпки в управлението с поглед в Windows 10.