Home > Новини > Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие

Доклад „Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация“ – доклад на доц. д-р Морис Гринберг на Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие

София, 11-12 октомври 2018 г., Парк хотел „Москва”