Home > Новини > Национален форум за иновации в образованието

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” участва в Национален форум за иновации в образованието, 3 декември 2018 г., София Тех Парк. Представихме възможностите на помагащи технологии за контрол с поглед, управление със сканиране и суич, бутони за комуникация, софтуер за ранно детско развитие, софтуер за комуникация.