Home > AAC2019 > AAC2019 – Втора международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“
4 – 6 ноември 2019 г.
Парк-хотел “Москва”, София

https://aac2019.assistfoundation.eu/

За втора поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, множество увреждания, интелектуални затруднения, латерална амиотрофична склероза, множествена склероза, Алцхаймер, Паркинсон, придобити увреждания (инсулт, инциденти) и др.

Тази година програмата на конференцията надгражда представеното през 2018 г., като акцентът ще бъде върху представяне на случаи – от първата интервенция и оценка до използване на средства за ДАК в ежедневието – в училище и в живота.

Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Пленарни доклади за съвременни подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи експерти:

 • проф. Вики Касела (Bridge School, САЩ). Включващо образование – случаи от практиката на Bridge School“.
 • проф. Стивън фон Течнер (Университет на Осло, Норвегия). Графичният символ и езикът.
 • доц. д-р Кристине Стадсклайв (Университет на Осло, Норвегия). Важността на подпомогнатата комуникация за включване и образование – примери от практиката.
 • Йонит Хагоел-Карниели (Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел). Процесът на избор на система за ДАК при деца.
 • Алдона Мисаковска-Адамчик (председател на ISAAC, Полша). ДАК в ранната интервенция. Споделяне на опит от Полша.
 • Каве Вефаг (регионален мениджър за Европа, Близкия Изток, Източна Азия, Африка, Tobii Dynavox, Швеция). Финансиране и използване на ДАК и помагащи технологии.
 • доц. д-р Морис Гринберг, д-р Евгения Христова (фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България). Програма и методика за обучение за деца с тежки физически увреждания чрез система за контрол с поглед.

 Политики в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция:

 • Деница Сачева, заместник-министър, МОН
 • д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България
 • Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование”, МОН

 Опитът на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация:

 • Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
 • ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
 • РЦПППО – област Търговище

 Личният опит на хора, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация, за да постигат мечтите си:

 • Анжела Пенчева
 • Анна Кръстева
 • Сашо Илиев

Демонстрации и изложение на помагащи технологии

 • Tobii Dynavox (Швеция)
 • Smartbox (Великобритания)
 • Pretorian Technologies (Великобритания)
 • Brain Control AAC (Италия)

Уъркшопове

 • проф. Стивън фон Течнер (Университет на Осло, Норвегия). Създаване на подкрепяща езика среда за деца, използващи ДАК.
 • доц. д-р Кристине Стадсклайв (Университет на Осло, Норвегия). Игра и общуване: практически подход.
 • Йонит Хагоел-Карниели (Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел). ДАК при възрастни с придобити увреждания.
 • Алдона Мисаковска-Адамчик (председател на ISAAC, Полша). Първи стъпки в използването на средства за ДАК. Да опитаме!

 

Работните езици на конференцията са български и английски с осигурен синхронен превод.

За участие в конференцията:

 • регистрация на сайта на конференцията (https://aac2019.assistfoundation.eu/registration/)
 • заплащане на такса за участие
  • 80 лв. до 15 октомври 2019 г.
  • 100 лв. между 16 октомври и 25 октомври 2019 г. (или до изчерпване на местата)
  • 50 % намаление за студенти
  • за хора с увреждания и техни придружители участието е безплатно, но се изисква регистрация

 

За повече информация: http://aac2019.assistfoundation.eu/

За връзка с нас: aac2019@assistfoundation.eu

0888760476, 0884747144, 0878645696

Конференцията се организира от

фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“

с подкрепата на

Министерство на образованието и науката

UNICEF – България

и със съдействието на

Международната асоциация за допълваща и
алтернативна комуникация
ISAAC