Home > Публикации > Гринберг, М., Христова, Е. (2019). Стратегии при използване на ДАК

Гринберг, М., Христова, Е. (2019). Стратегии при използване на допълваща и алтернативна комуникация: Практически съвети за родители и комуникационни партньори. Сборник доклади от Международната конференция “Работа с родители”, Aлбена 2019