Home > Болница > Табла за комуникация в болница за хора, които не могат да говорят

Общуването в болница може да е затруднено по различни причини. За пациенти, които временно не могат да говорят, говорят на чужд език или имат съществуващи състояния, които водят до затруднена комуникация, липсата на възможност за общуване може да е много плашеща ситуация.

Таблото за комуникация е създадено от Widgit Health и съдържа 26 основни за пациентите фрази и символи.  Те са избрани след проучване от д-р Bronwyn Hemsley, в което се установят най-важните фрази, които са нужни на пациентите.

 

От тук може да свалите таблото за комуникация „Общуване в болнища“ на български език, което е предназначено за разпечатване: Табло за комуникация „Общуване в болница“- сваляне като pdf

  • Разпечатайте двустранно таблото за комуникация и го ламинирайте
  • Ако пациентът може да посочва, поставете го на удобно за него място
  • Ако пациентът не може да посочва, трябва да установите начин, по който пациентът може да казва ДА (напр. като поглежда нагоре). След това посочвайте възможностите за избор, като изчаквате за знака за ДА (първо посочвате ред по ред докато стигнете до желания от ред, след това – символ по символ).

Възможността за общуване не само помага за по-бързата и точна диагностика, но също така пациентите са включени в процеса и са спокойни, че знаят какво се случва и могат да получат информация.

 

Widgit Health създават набор от материали за комуникация в здравни заведения. Материалите са насочени към хора, които имат затруднения в комуникацията и поради това използват средства за допълваща и алтернативна комуникация. Използват се ясни графични символи, които са достъпни и лесни за използване. Това дава възможност да се общува бързо и ясно при спешни медицински ситуации.

Таблото за комуникация Bedside Mesages („Общуване в болница“) e преведено на повече от 30 езика и е достъпно в два формата за разпечатване. Всички езици и формати са достъпни тук за безплатно сваляне: https://widgit-health.com/downloads/bedside-messages.htm