Home > Публикации > Гринберг, М. & Христова, Е. (2020). Лични комуникационни паспорти

Гринберг, М. & Христова, Е. (2020). Лични комуникационни паспорти: Повишаване на възможностите за комуникация на хора с комуникационни проблеми. Сборник „Емоционални и поведенчески нарушения“ от Международната логопедична конференция. ЛЦ Ромел