Home > Нискотехнологични ДАК > Рамки със символи > Рамки със символи – 4/6 основни понятия

Рамките за комуникация със символи са предназначени да се използват след като се разпечатат на картон или на хартия и се ламинират. В средата на листа се изрязва прозорец.  Символите са разположени възможно най-отдалечено един от друг около отвора в средата. Всеки символ е представен и от двете страни на рамката.

Тук са представени 3 рамки за комуникация, които дават достъп до 4 или 6 понятия от основния речник – понятия, които са приложими и могат да се използват в почти всички комуникационни ситуации.

Рамката с 4 символа съдържа следните елементи:

 • харесва ми, не ми харесва
 • отново, стига

В рамката с 6 символа са добавени и:

 • искам
 • друго

Третата рамка съдържа други 6 основни символа:

 • да, не
 • помогни ми, тоалетна
 • искам да ям, искам да пия

Всеки символ е придружен и от текстов етикет от страната на комуникационния партньор. Символите са максимално раздалечени един от друг, така че да може да се проследява лесно към кой символ е насочен погледът.

Комуникационният партньор държи рамката между него и човека, който ще я използва, като осъществяват очен контакт през отвора в средата. Отворът позволява да се следи накъде е насочен погледа.

За да се ясно кога е направен избор, след поглеждане към символа, детето или възрастния поглежда през отвора към комуникационния партньор като знак, че това е изборът му. Комуникационният партньор казва на глас избрания символ.

 • Рамките използват системата със символи ARASAAC (http://arasaac.org).
 • Таблото се разпечатва и се изрязва отвор в средата.
 • Също така е препоръчително да се ламинира, за да може да се използва по-дългои за да може да се използва в различни ситуации (напр. в банята).
 • Може да се разпечата в размер, който е удобен за потребителя, но не по-малък от А4.

Автор на рамките със символи: фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”, https://assistfoundation.eu

Автор на пиктограмите: Sergio Palao, Произход на пиктограмите: ARASAAC (http://arasaac.org), Лиценз: CC (BY-NC-SA)

Файловете може да се свалят и да се използват безплатно за некомерсиални цели като се спазва лиценза CC (BY-NC-SA)