Home > Нискотехнологични ДАК > Табла за комуникация > Табла за комуникация – 4/6 основни понятия

Таблата за комуникация са предназначени да се използват след като се разпечатат на картон или на хартия и се ламинират.

Тук са представени 3 табла за комуникация, които дават достъп до 4 или 6 понятия от основния речник – понятия, които са приложими и могат да се използват в почти всички комуникационни ситуации.

Таблото с 4 понятия съдържа следните елементи:

  • харесва ми, не ми харесва
  • отново, стига

В таблото с 6 понятия са добавени и:

  • искам
  • друго

Третото табло съдържа други 6 основни понятия:

  • да, не
  • помогни ми, тоалетна
  • искам да ям, искам да пия

Всеки символ е придружен и от текстов етикет.

Символите са максимално раздалечени един от друг, така че да може да се посочва дори и при нарушена фина моторика.

Файловете за разпечатване могат да се свалят от тук при спазване на условията на лиценза CC (BY-NC-SA):