Home > Публикации > Доклади > Доклад: Компетентности и нагласи на специалистите от РЦПППО в областта на технологичните средства за ДАК