Home > Eкип > Сътрудници > Катерина Палякова
Катерина Палякова
сътрудник

Студент по психология в Нов български университет. Има практически опит в социална работа с деца и юноши, пострадали от насилие.

Този пост е наличен също в English.