Home > Eкип > Сътрудници > Нина Симеонова
Нина Симеонова
сътрудник

Студент по психология в Нов български университет. Има опит като доброволец в  международни проекти и инициативи за деца и младежи с увреждани.я

Този пост е наличен също в English.