Home > Събития > Конференции

AAC2023 – Пета международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

AAC2023 ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ” 24 – 26 ноември 2023 г. ОНЛАЙН https://aac2023.assistfoundation.eu   Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията...

AAC2022 – Четвърта международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“ 11 – 13 ноември 2022 г. ОНЛАЙН https://aac2022.assistfoundation.eu/ За поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в...

13-та международна конференция ECER AAC 2021

13-та Източно- и централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация  – ECER AAC 2021 12-14 ноември 2021 г. ОНЛАЙН https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu Инициирана и организирана за първи път през 1997 г., конференцията има за цел да популяризира ДАК в страните...

15TH INTERNATIONAL CONFERENCE – AAATE

Между 27 и 30 август 2019 година  в Болоня, Италия, се проведе 15 Международна конференция Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE). По време на конференцията представихме 2 устни доклада: Barriers to Assistive Technology in Europe...

Първа международна конференция AAC 2018

Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии" организира Първата международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" - AAC2018. Конференцията представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията- ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална...

5th Congress of Baltic States SLTs

5th Congress of Baltic States SLTs „Augmentative and Alternative Communication: More Than Words“ На 26 и 27 април 2018 г. в Литва се проведе 5-ти конгрес на логопедите от Балтийските страни „Допълваща и алтернативна комуникация: повече от думи…“. Представители...

Конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“

Между 23 и 25 март 2018 г. в Нов български университет, София, се проведе конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“. Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ изнесоха пленарен доклад (доц. д-р Морис Гринберг)...