Home > Събития > Втора международна конференция AAC2019
04 ноември, 2019
9:00
парк-хотел Москва, София,

Втора международна конференция
„Допълваща и алтернативна комуникация“

4-6 ноември 2019 г.
парк-хотел „Москва“, София

Сайт на конференцията – https://aac2019.assistfoundation.eu

За втора поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на Рет, аутистичен спектър, множество увреждания, интелектуални затруднения, латерална амиотрофична склероза, множествена склероза, Алцхаймер, Паркинсон, придобити увреждания (инсулт, инциденти) и др.

Тази година програмата на конференцията надгражда представеното през 2018 г., като акцентът ще бъде върху представяне на случаи – от първата интервенция и оценка до използване на средства за ДАК в ежедневието – в училище и в живота.

Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Пленарни доклади за съвременни подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи експерти:

 • проф. Вики Касела (Bridge School, САЩ). Включването: процес, а не само намиране на място.
 • проф. Стивън фон Течнер (Университет на Осло, Норвегия). Графичният символ и езикът.
 • доц. д-р Кристине Стадсклайв (Университет на Осло, Норвегия). Важността на подпомогнатата комуникация за включване и образование – примери от практиката.
 • Йонит Хагоел-Карниели (Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел). Процесът на избор на система за ДАК при деца.
 • Алдона Мисаковска-Адамчик (председател на “Mowić bez Słów” – ISAAC, Полша).  Сътрудничество със семействата в ранната интервенция. Споделяне на опит от Полша.
 • Каве Вефаг (регионален мениджър за Европа, Близкия Изток, Източна Азия, Африка, Tobii Dynavox, Швеция). Финансиране и използване на ДАК и помагащи технологии.
 • доц. д-р Морис Гринберг, д-р Евгения Христова (фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България). Програма и методика за обучение за деца с тежки физически увреждания чрез система за контрол с поглед.

Политики в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция:

 • Деница Сачева, заместник-министър, МОН
 • д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България
 • Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование”, МОН

Опитът на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация:

 • Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
 • ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
 • РЦПППО – област Търговище 

Личният опит на хора, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация, за да постигат мечтите си:

 • Анжела Пенчева
 • Анна Кръстева
 • Сашо Илиев

Демонстрации и изложение на помагащи технологии

 • Tobii Dynavox (Швеция)
 • Smartbox (Великобритания)
 • Pretorian Technologies (Великобритания)
 • Brain Control AAC (Италия)

Уъркшопове

 • проф. Стивън фон Течнер (Университет на Осло, Норвегия). Създаване на подкрепяща езика среда за деца, използващи ДАК.
 • проф. Вики Касела (Bridge School, САЩ). Инструменти и стратегии за подобряване на езика и комуникацията
 • доц. д-р Кристине Стадсклайв (Университет на Осло, Норвегия). Игра и общуване: практически подход.
 • Йонит Хагоел-Карниели (Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел). ДАК при възрастни с придобити увреждания.

Работните езици на конференцията са български и английски с осигурен синхронен превод.

За участие в конференцията се изисква регистрация и заплащане на такса за участие до 25 октомври 2019 г.

Конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката, UNICEF – България и със съдействието на Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.