Home > Събития > Обучения > Обучение за специалисти 10-11 декември 2018
10 декември, 2018
9:00

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ съвместно с Министерството на образованието и науката, дирекция „Приобщаващо образование“ организира обучения на специалисти за работа със системи за контрол с поглед.

Обученията са за специалисти от училища, в които по проект „Включващо обучение“ през 2015-2016 г. са закупени и внедрени системи за контрол с поглед.

Обученията ще бъдат проведени на 3 етапа.

Първото обучение на тема „Работа със системата за контрол с поглед и софтуер Communicator 5“ е на 10 и 11 декември 2018 г. Обучението е с продължителност 16 часа и се провежда в София, Център за подготовка на ученици за олимпиади.

В обучението взеха участие 22 специалисти, работещи с деца с увреждания, от ЦСОП „Д. Кацаров“ – София, 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – София, СУ „А. Контантинов“ – Луковит, ОУ „Христо Ботев“ – Бургас, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Карнобат, СУ „Христо Ботев“ – Карнобат, ОУ „Н. Геров“ – Бургас, ОУ „Христо Ботев“ – Черноморец, ОУ „Христо Ботев“ – Поморие, ОУ „А. Константинов“ – Червен бряг, ОУ „Ив. С. Тургенев“ – Разград.

По време на обучението участниците имаха презентации и практически занимания за работа с контрол с поглед и работа със софтуер Communicator 5. В края на втория ден 9 от училищата представиха практическите си проекти – нови или редактирани занимания в Communicator 5 за работа с деца.

За презентацията е нужен JavaScript.