Налични курсове

Обучителната програма включва представяне на системи със символи за комуникация и методи на организация на системи от символи за комуникация. Представени са нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация чрез символи, като са предвидени и практически занимания с нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация чрез символи. В обучението се представя и специализиран софтуер за комуникация чрез символи, застъпена е методика на обучението в използването на комуникация чрез символи. Провеждат се практически занимания за използване на софтуер за комуникация чрез символи. Въвеждат се основни умения за персонализиране на материали в софтуер за комуникация.